Tuesday, August 10, 2010

10082010 bantuan perubatan kepada pesakit dialisis
YB melawat ke pusat Hemodialisis Swasta terletak di pekan KKB. Pesakit harus menampung kos perubatan yang begitu tinggi tiap2 bulan.

Yb juga menyerah bantuan perubatan Rm2500 untuk seorang pesakit. YB juga melawat seorang pesakit cina juga.

No comments:

Post a Comment